• * Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendini değerlendirme becerisini kazandırmak,
 • * Sunum becerilerini ve ifade becerilerini geliştirmek,
 • * Klasik değerlendirmelerin dışına çıkmak, alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek,
 • * Öğrencinin gelişimini, kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek,
 • * Çocukların gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak,
 • * Çocukların gerçekte ne öğrendiklerinin somut resmini çizmek,
 • * Çocukların yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek,
 • * Öğrencilerin aile üyeleri ile yaptıkları çalışma vasıtasıyla daha iyi bir iletişim kurmalarını sağlamak,
 • * Ailelere, çocuklarını okul ve öğrenme ortamlarında izlemelerine fırsat yaratarak, dolaysız değerlendirme ortamı oluşturmaktır.

Neden Portfolyo?

 • * Çocuğun bilişsel, psiko-motor, sosyo-duygusal ve dil gelişimini gözlemlemek için,
 • * Çocuğun okulda yaptığı çalışmalar, hikayeler, ses kayıt bandı, görüntü kayıtları, resim, proje çalışmaları, fotoğraflar, elişi etkinlikleri vb. kontrol etmek, güven gelişimlerini desteklemek ve sorumluluk duygusunu geliştirmek için,
 • * Fiziksel, ruhsal ve sosyal alanlardaki gelişimlerini fark edebilmesi, seçici olabilmesi ve zevkle çalışabilmesi için,
 • * Olaylara bakış açısını değerlendirebilmesi, çok yönlü düşünebilmesi, yaratıcılık yönlerinin geliştirilmesi için.
EBEVEYNLER BİZİ TERCİH EDİYOR

ÇÜNKÜ;

0

Tecribeli Öğretmen

0

Mutlu Çocuk

0

Farklı Aktivite

Ön kayıt başvurusu

Çocuğunuzun kaydı için ön kayıt başvurusunu buradan yapabilirsiniz

Ön Kayıt

Veya Arayın: (0380) 514 36 03