Matematik ve Fende Büyük Buluşlar Eğitim Programı GEMS etkinlikleri ile öğrencilerimize heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir. GEMS üniteleri, fen bilgisi eğitiminde "gözetimli keşif" yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli keşif yöntemi bireyin öğrenime doğrudan katılımını vurgular. Bu tür etkinlikler, sadece ders kitaplarının kullanıldığı yönteme oranla daha fazla güdülenme yaratmakta ve bilim adamlarının gerçekte ne yaptığının daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.

GEMS Projesinin Amaçları Nelerdir?

  • * Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünen bireyler yaratmak,
  • * Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak,
  • * Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek,
  • * Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamaktır.
  • * Tasarımları gereği GEMS etkinlikleri eylemle başlar.
  • * Kavramlar, öğrenciler konuyla tanıştıktan ve konu hakkında bir fikre sahip olup soru sormaya başladıktan sonra tartışılmaktadır.
  • * Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.
  • * İdeal olarak öğrencileriniz, bu etkinliği gerçekleştirerek anlamalarını istediğiniz kavramlara sorularıyla kendiliklerinden yönelecektir.
  • * GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanımaktadır. Öğretmen kılavuzluğundaki öğrenciler, sorgulamaya ve sonuç çıkarmaya ve daha iyi dünya modelleri oluşturmaya ulaşacaklardır.
  • * Bu gözetimli keşif yöntemi ders süresi içinde kavramları öğretmemiz ve işlem becerileri edindirmeniz için pratik bir yöntemdir.
EBEVEYNLER BİZİ TERCİH EDİYOR

ÇÜNKÜ;

0

Tecribeli Öğretmen

0

Mutlu Çocuk

0

Farklı Aktivite

Ön kayıt başvurusu

Çocuğunuzun kaydı için ön kayıt başvurusunu buradan yapabilirsiniz

Ön Kayıt

Veya Arayın: (0380) 514 36 03