Okul öncesi dönemde sanatla eğitimin çeşitli yaklaşımlara göre anlamı ve değeri:

  • * Sanat eğitimi çocukların içsel dünyasının yansıması olarak görmektedir. Bilişsel yaklaşım ise sanatı çocukların dünya hakkında genel bilgi yapısı olarak değerlendirirken,
  • * Bir başka yaklaşımda sanat eğitimi, çocukların öz gelişimlerini ifade etmekte ve çocukların içinde yaşadıkları toplumla kendileri arasındaki ilişkiyi anlayabilmelerini, kendilerini ifade edebilmelerini ve toplumla iletişim kurabilmelerini kapsamaktadır.

Sanatla eğitim öğrencilerimizde; tüm zihinsel yeti ve süreçleri, duyu, duyum ve algılama, imgeleme, düşünme ve çağrışım gibi süreçleri eğitmek demektir.

Sanatla eğitimin kazanımları:

  • * Çocukların kendilerini ve dünyayı anlama yetenekleri artar.
  • * Çocuğun sanat ürünü oluşturma süreci kendi yaşamına anlam vermesini sağlar.
  • * Çocuklara bireysel fikirlerini ve duygularını ifade etmelerine fırsat verir.
  • * Çocukların estetik duygusunu ve yaratıcılıklarını geliştirir. 

Yıllık program dahilindeki konuları pekiştirici, küçük motor kas gelişimini destekleyici hamur, yırtma-yapıştırma, pastel boya, kuru boya, sulu boya çalışmaları, makas kullanma aktiviteleri yapılır. Makas ile yapılacak aktiviteler çocukların kas gelişimleri takip edilerek yıllık programın sonuna doğru yaptırılmaya başlanır. Eğitimci eşliğinde çocuklarımızın el becerilerini keşfede bilmeleri ve geliştirebilmeleri için kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, resim, maket yapımı, batik, ahşap boyama, kukla, ebru yapımı, farklı materyalleri tanıma, tanımlama çalışmaları yapılmaktadır.

EBEVEYNLER BİZİ TERCİH EDİYOR

ÇÜNKÜ;

0

Tecribeli Öğretmen

0

Mutlu Çocuk

0

Farklı Aktivite

Ön kayıt başvurusu

Çocuğunuzun kaydı için ön kayıt başvurusunu buradan yapabilirsiniz

Ön Kayıt

Veya Arayın: (0380) 514 36 03